Kan alla utveckla sin medialitet??? – Mitt svar på det är Ja!

Enligt min mening så är alla mediala när vi föds. Vem har inte sett ett litet barn söka med blicken bortanför personen som är framför och nästan vinka eller le. Många barn har även ”fantasikompisar” som vi vuxna kallar det, jag tror det är besök från andevärlden. Små andliga lekkamrater och kanske även stöd under den första tiden på jorden. Hur medial barnet sedan fortsätter att vara upp i åldrarna styrs nog många gånger av de vuxna runt omkring barnet. Många barn ”stängs ner” då de får höra att det de ser och upplever bara är fantasier eller att de inte ska hålla på med det, det är bara trams. Min uppfattning är att barnen egentligen behöver bekräftelse på vad de ser och upplever. Om du är förälder och har intresse för andlighet och kanske själv är medial, se det som naturligt det barnet pratar om och fråga t ex om barnet kan beskriva personen den upplever. Kanske är det så att det är någon du själv också känner igen. Det kan bli en spännande upplevelse även för dig som vuxen.

Min uppfattning är att många trots uppmuntran från vuxna när de är små, många gånger stänger ner under tonåren. Det blir kanske för jobbigt att vara annorlunda. Hur öppnar man då upp igen? För det är många och det blir fler och fler som i dagens läge öppnar upp och bejakar sin medialitet. Många blir varse sina förmågor för att det ”spökar” hemma, det händer oförklarliga saker som gör att de tar hem ett medium. En del går igenom livsavgörande kriser eller händelser och börjar söka efter något mer i livet. En del har haft förmågan hela livet men inte förstått vad det varit. En del går på t ex Harmoni-expo som var förra helgen. Jag träffade många som hade mediala förmågor och självklart rekommenderade jag dessa att gå någon kurs. Vilket jag uppmanar alla som känner på sig saker, lätt kan ”läsa in” andra människor hur de är, upplever att det händer märkliga saker hemma (knäpper i väggar, elektriska apparater av olika slag slås på och av och verkar leva sina egna liv, känner en närvaro m m.) Många gånger blir då en Mediumutvecklingskurs eller annan typ av Intuition- och mediumkurs en aha-upplevelse för personen och många pusselbitar faller på plats.

För dig som vill gå eller har gått eller går en Intuitions- och mediumkurs eller utbildning så är mitt råd att se det som en hobby till en början med. Låt det kännas roligt att utvecklas och förstå din medialitet mer och mer. Jag kommer ihåg att när jag började gå mediumkurser och även var med i en Intuitionscirkel så kände jag en glädje som jag nog aldrig riktigt hade känt tidigare i mitt liv. Det riktigt bubblade av glädje inom mig. Det är en av anledningarna varför jag idag jobbar som Medium och Healer, det var så roligt och kändes så rätt.

Att utveckla sin intuition- och medialitet handlar mycket om att öva, öva och åter öva. Att bygga upp sitt ”symbolbibliotek” så att man förstår alla de symboler/bilder, känslor och tankar genom vilket andevärlden förmedlar sin information. Många underskattar hur mycket tid det tar att utveckla sin medialitet och tror att det ska gå fort, tyvärr gör det inte det enligt min mening. Det är även mycket som ska komma på plats i ens personliga utveckling också. Det handlar inte enbart om att kunna kommunicera med andevärlden, det gäller även att lära sig att möta olika typer av personer som sedan blir ens kunder. Det tar många år att få allt på plats men man har oftast väldigt roligt under tiden. För mig tog det fyra år från min första Mediumutvecklingskurs tills jag fick mitt certifikat som medium av Iris Hall och jag fortsätter hela tiden att utvecklas och lär mig nya saker.

Tips: Känner du på dig saker. Upplever att du kan läsa och känna in andra människor väldigt väl. Upplever märkliga saker hemma. Drömmer sanndrömmar m m. Börja gå Intuitions- och mediumkurser eller utbildningar. Upptäck dig själv och dina förmågor. Du kommer lära dig mycket om både dig själv som person och om andevärlden. Se det först som en hobby och ha roligt, jag kan inte nog betona det. Tids nog om du vill gå vidare mot mediumcertifiering och arbeta som medium så kommer allvaret men det ligger oftast ett antal år framåt i tiden.

Här kan du läsa ett utdrag ur min kommande bok om hur jag hade det på min första Mediumutvecklingskurs för Iris Hall. Mediumkurs Iris Hall

Om du får problem med länken så gå in på min hemsida www.sevenstars.nu och välj rubriken Boken.